J. Richard Middletonin ajatuksia syntiinlankeemuksesta

Kuva
Tarkastelen tässä teologi J. Richard Middletonin blogiartikkelia "Evolution and the Historical Fall: What Does Genesis 3 Tell Us about the Origin of Evil?", joka on julkaistu BioLogoksen sivuilla maaliskuussa 2017. Tämä ei ole käännös, vaan vapaa tiivistelmä sisällöstä, jossa korostan erityisesti itseäni kiinnostavia kohtia. Hakasuluissa muutama oma kommentti.


Taustaa Middleton kertoo aluksi omasta taustastaan. Hän tuli nuorena uskoon, mutta hän ei muista koskaan vähätelleensä tai vastustaneensa evoluutioteoriaa Raamatun kanssa yhteensopimattomana. Hän luki innolla jopa ihmisen evoluutiota käsitteleviä kirjoja. Häntä vaivasi kuitenkin jonkin verran se, että 1. Moos. 3:n kertomus syntiinlankeemuksesta ei tuntunut oikein sopivan yhteen evoluutioteorian kanssa. Hänelle oli aina opetettu, että siinä kerrotaan, kuinka ensimmäinen ihmispari menetti paratiisin tottelemattomuuden seurauksena ja rangaistukseen kuului myös, että kuolema sitten vasta tuli ihmiskuntaan ja muuhun luonto…

Taideteos ja kaavakuva

Olin kuuntelemassa raamattuaiheista luentoa, jossa käsiteltiin ensimmäistä Mooseksen kirjaa, Genesistä. Kirja voidaan jakaa kahteen osaan: alkukertomukset (luvut 1-11) ja patriarkkakertomukset (Aabraham, Iisak, Jaakob jne.). Alkukertomukset maailman ja ihmisen luomisesta on vaikea sijoittaa ajallisesti ja tieteellisesti 'kartalle', mutta luennoitsija otti esille tutun vertauksen, mistä näkökulmasta asiaa voisi tarkastella. Ajatellaanpa kahta tapaa kuvata vaikkapa ihmistä - taiteilijan tekemä herkkä ja puhutteleva maalaus ja toisaalta tieteellisessä tarkoituksessa tehty kaavakuva:

(Kuva Wikimedia)
(Kuva Wikimedia)

Raamatun alkulukuja voi verrata maalaukseen, jossa halutaan välittää jotain muuta, kuin pelkästään teknistä asiatietoa. Tämä vertaus on mielestäni todella hyvä ja pisti taas ajattelemaan. Molemmat kuvaukset ovat totta, mutta kertovat asioista eri tavalla. Raamattu puhuu meille luomisen, syntiinlankeemuksen ja lunastuksen asioista niin, että voimme ymmärtää nämä asiat oikein hengellisestä näkökulmasta. Raamatun tapa voi tuntua vanhanaikaiselta, mutta se saattaa olla erityisen tärkeä juuri tämän päivän ihmiselle. Jos jäämme ajatuksissamme liiaksi pelkästään nykyisen tieteellisen maailmankuvan 'raiteille', meidän on vaikea ymmärtää asioita, jotka koskevat olemassaolon hengellistä ulottuvuutta.

Kommentit