J. Richard Middletonin ajatuksia syntiinlankeemuksesta

Kuva
Tarkastelen tässä teologi J. Richard Middletonin blogiartikkelia "Evolution and the Historical Fall: What Does Genesis 3 Tell Us about the Origin of Evil?", joka on julkaistu BioLogoksen sivuilla maaliskuussa 2017. Tämä ei ole käännös, vaan vapaa tiivistelmä sisällöstä, jossa korostan erityisesti itseäni kiinnostavia kohtia. Hakasuluissa muutama oma kommentti.


Taustaa Middleton kertoo aluksi omasta taustastaan. Hän tuli nuorena uskoon, mutta hän ei muista koskaan vähätelleensä tai vastustaneensa evoluutioteoriaa Raamatun kanssa yhteensopimattomana. Hän luki innolla jopa ihmisen evoluutiota käsitteleviä kirjoja. Häntä vaivasi kuitenkin jonkin verran se, että 1. Moos. 3:n kertomus syntiinlankeemuksesta ei tuntunut oikein sopivan yhteen evoluutioteorian kanssa. Hänelle oli aina opetettu, että siinä kerrotaan, kuinka ensimmäinen ihmispari menetti paratiisin tottelemattomuuden seurauksena ja rangaistukseen kuului myös, että kuolema sitten vasta tuli ihmiskuntaan ja muuhun luonto…

Elämä

Luimme vaimoni kanssa eräänä aamuna pastori David Watsonin kokoamia ajatuksia siitä,  mitä monet lahjakkaat ihmiset ovat sanoneet elämästä. Ilman Jumalaa monet kokevat syvää turhautumista. Ja Watson tuo sitten esille Raamatun sanoman merkityksen juuri tältä kannalta

Shakespeare kirjoitti: 'Se on idiootin kertoma, meluisa ja kiihkeä - mitään merkitsemätön tarina.' 

Elämän on sanottu olevan vain 'tyhjä unelma'.  

Thomas Browne sanoi, että se on vain 'kuoleman varjo'. 

Jonkun mielestä elämä on tehty 'kyynelistä, nyyhkytyksistä ja hymyistä, enimmäkseen kyynelistä'. 

Samuel Butlerin mukaan 'Elämä on vain pitkä kyllästymisprosessi'. 

Ernest Hemingway, joka oli sekä rikas että kuuluisa, kirjoitti: ' Elän tyhjiössä, joka on kuin radio, josta patterit ovat loppuneet'.

Vertaa näitä ajatuksia siihen, miten Jeesus ja eräs Hänen seuraajansa luonnehtivat elämää...

'Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.' (Joh. 17:3)

'Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.  ' (1. Joh. 5:12)

'Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.  ' (Joh. 10:10)

'Jeesus sanoi hänelle: Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. ' (Joh. 11:25,26)


Kommentit