J. Richard Middletonin ajatuksia syntiinlankeemuksesta

Kuva
Tarkastelen tässä teologi J. Richard Middletonin blogiartikkelia "Evolution and the Historical Fall: What Does Genesis 3 Tell Us about the Origin of Evil?", joka on julkaistu BioLogoksen sivuilla maaliskuussa 2017. Tämä ei ole käännös, vaan vapaa tiivistelmä sisällöstä, jossa korostan erityisesti itseäni kiinnostavia kohtia. Hakasuluissa muutama oma kommentti.


Taustaa Middleton kertoo aluksi omasta taustastaan. Hän tuli nuorena uskoon, mutta hän ei muista koskaan vähätelleensä tai vastustaneensa evoluutioteoriaa Raamatun kanssa yhteensopimattomana. Hän luki innolla jopa ihmisen evoluutiota käsitteleviä kirjoja. Häntä vaivasi kuitenkin jonkin verran se, että 1. Moos. 3:n kertomus syntiinlankeemuksesta ei tuntunut oikein sopivan yhteen evoluutioteorian kanssa. Hänelle oli aina opetettu, että siinä kerrotaan, kuinka ensimmäinen ihmispari menetti paratiisin tottelemattomuuden seurauksena ja rangaistukseen kuului myös, että kuolema sitten vasta tuli ihmiskuntaan ja muuhun luonto…

Vaskikääme

Muistan vielä uskoontulon ajoilta, kuinka eräs Raamatun kohta puhutteli erityisen voimakkaasti. Tai oikeastaan kaksi yhteenkuuluvaa kohtaa, toinen Uudesta Testamentista, toinen neljännestä Mooseksen kirjasta.

Moosesta ja vaskikäärmettä kuvaava alttaritaulu Itävallasta (Kuva Wikimedia)

Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:13-14 
Ja kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan: "Minkätähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan? Eihän täällä ole leipää eikä vettä, ja me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan."
Silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, niin että paljon kansaa Israelista kuoli.
Niin kansa tuli Mooseksen luo, ja he sanoivat: "Me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme." Ja Mooses rukoili kansan puolesta.
Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon".
Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon. 4. Moos 21:5-9

Jeesus itse liittää tuon Mooseksen tekemän vaskikäärmeen itseensä. Oli valtava elämys, kun ensimmäisen kerran tajusin tämän vertauskuvan hienouden ja sen, että ei ollut sattumaa, että Mooseksen piti tehdä juuri tuollainen käärme. Jumala tarkoitti sen jo silloin esikuvaksi Jeesuksesta. Jeesukseen katsomalla saamme vastalääkkeen käärmeen myrkkyyn, syntiin. Tämänkaltaisten raamatunkohtien kautta minulle alkoi aueta se, että Vanha Testamenttikin kauttaaltaan puhuu Jeesuksesta, Hän on siellä 'punaisena lankana'. Raamattu on todella ihmeellinen kirja.

Kommentit