Tekstit

Elämän puun tie

Kuva
Raamatun kertomus paratiisista ja syntiinlankeemuksesta on syvällinen ja moniulotteinen, se puhuttelee aina uusilla tavoilla. Se muistuttaa tyylilajiltaan eräitä muinaisia nuolen­pää­kirjoi­tuksella savitauluihin talletettuja kertomuksia, joita on löytynyt Mesopotamiasta. Monet kertomuksen käyttämät kuvat, kuten puut ja käärme, ovat samankaltaisia. Nuo toiset kertomukset eivät kuitenkaan sopisi Raamattuun. Niiden antama kuva Jumalasta ei ole oikea, ja usein niissä kerrotaankin useista jumalista, joilla on varsin kummallisia luonteenpiirteitä. Raamatun kertomukseen sensijaan on tiivistetty erittäin tärkeitä opetuksia ihmisen ja Jumalan suhteesta. Se on 'Jumalan henkeyttämä' tai 'Jumalan Hengen vaikutuksesta syntynyt', kuten 2. Tim. 3:16 sanoo Pyhien kirjoituksien olevan. Kreikankielisen alkutekstin sana on 'theopneustos' (theos = Jumala, pneuma = henki).

Hiljakkoin kävelylenkillä ja sen jälkeen taas tätä täyteen ladattua Raamatun kertomusta miettiessäni ajatuk…

Synti

Jos/kun ajatellaan, että Jumala on luonut ihmisen 'alempien' olentojen kautta ja meillä on paljon yhteistä olemuksessamme eläinkunnan kanssa, nousee esiin vaikea kysymys synnin alkuperästä. Monet eläimethän ovat väkivaltaisia yms., niin myös meidän oletetut esi-isämme. Eikö synti siis ole aina kuulunut kuvaan?

Eräs näkökulma asiaan on sellainen, että vasta sitten, kun ihmiskunnan moraalinen taju oli herännyt, sitä vastaan voitiin rikkoa. Samalla tavalla kuin lapsi kasvaa aikuiseksi ja häntä pidetään jossain vaiheessa vastuullisena, on ehkä käynyt ihmiskunnallekin. Se, mikä eläimelle ei ole syntiä, voi olla sitä kuitenkin ihmiselle.

Onko kuitenkin niin, että synnin syvin olemus on siinä, kun sielunvihollinen, saatana, pääsee vaikuttamaan meidän mieleemme ja tekoihimme? Onhan heti syntiinlankeemuskertomuksessa tämä synkkä osapuoli mukana käärmeen muodossa. Nimenomaan ajattelemaan kykenevässä ihmisessä, ihmisen mielessä, käydään tämä kamppailu herruudesta. Saako sielunvihollinen …

Kuka oli exoduksen faarao?

Kuva
Raamattu ei mainitse nimeltä faaraota, joka oli vallassa silloin, kun Mooses johdatti israelilaiset pois Egyptistä kohti luvattua maata, eikä myöskään häntä edeltänyttä faaraota, joka aloitti israelilaisten sortamisen. Toisen Mooseksen kirjan alussa tosin sanotaan, että  israelilaisten 'täytyi rakentaa faraolle varastokaupungit Piitom ja Ramses', ja tiedetään, että monet faaraot käyttivät nimeä Ramses. Ensimmäinen Ramses-niminen faarao hallitsi 1295-1294 eKr. joten voitaisiin ajatella, että exodus tapahtui joskus tämän jälkeen. Ramses II eli Ramses Suuri onkin monen mielestä vahva ehdokas exoduksen faaraoksi. Toisten mielestä taas exodus on tapahtunut aikaisemmin, esim. 1400-luvulla, jonne Raamatun aikamääreet esim. Salomon ajasta taaksepäin laskien tuntuvat viittaavan. Nimen 'Ramses' käyttö voisi tällöin olla vain anakronismi, käytetään uutta nimeä aiemmin samalla seudulla olleesta kaupungista.

Tähän artikkeliin olen koonnut tutkimismielessä tietoja joistain 18. dyna…

J. Richard Middletonin ajatuksia syntiinlankeemuksesta

Kuva
Tarkastelen tässä teologi J. Richard Middletonin blogiartikkelia "Evolution and the Historical Fall: What Does Genesis 3 Tell Us about the Origin of Evil?", joka on julkaistu BioLogoksen sivuilla maaliskuussa 2017. Tämä ei ole käännös, vaan vapaa tiivistelmä sisällöstä, jossa korostan erityisesti itseäni kiinnostavia kohtia. Hakasuluissa muutama oma kommentti.


Taustaa Middleton kertoo aluksi omasta taustastaan. Hän tuli nuorena uskoon, mutta hän ei muista koskaan vähätelleensä tai vastustaneensa evoluutioteoriaa Raamatun kanssa yhteensopimattomana. Hän luki innolla jopa ihmisen evoluutiota käsitteleviä kirjoja. Häntä vaivasi kuitenkin jonkin verran se, että 1. Moos. 3:n kertomus syntiinlankeemuksesta ei tuntunut oikein sopivan yhteen evoluutioteorian kanssa. Hänelle oli aina opetettu, että siinä kerrotaan, kuinka ensimmäinen ihmispari menetti paratiisin tottelemattomuuden seurauksena ja rangaistukseen kuului myös, että kuolema sitten vasta tuli ihmiskuntaan ja muuhun luonto…

Kuolema ja syntiinlankeemus

Kuva
Kun Raamattua tutkiva ihminen pohtii tieteellisen maailmankuvan mukaista näkemystä elämän pitkästä historiasta, yksi ensimmäisistä mieleennousevista kysymyksistä saattaa olla: "Eikö Raamattu opeta, että kaikki kuolema tuli maailmaan vasta syntiinlankeemuksen seurauksena?" Olen koonnut tähän joitain ajatuksia aiheesta. Käsittelen asiaa ensin melko kirjaimellisen Raamatuntulkinnan näkökulmasta. Loppuosassa otan hieman toisenlaisen näkökulman ja mietin enemmän kirjoitusten luonnetta, tyylilajia ja oleellista sanomaa.

Kuolema eläinkunnassa Herra Jumala asetti ihmiselle yhden kiellon: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,  mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman".  Rangaistuksen ei mainita kohdistuvan eläimiin, niin että ne vasta siinä vaiheessa tulisivat 'kuoleman alaisiksi'. Adamille kyllä sanotaan "Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen…

Taideteos ja kaavakuva

Kuva
Olin kuuntelemassa raamattuaiheista luentoa, jossa käsiteltiin ensimmäistä Mooseksen kirjaa, Genesistä. Kirja voidaan jakaa kahteen osaan: alkukertomukset (luvut 1-11) ja patriarkkakertomukset (Aabraham, Iisak, Jaakob jne.). Alkukertomukset maailman ja ihmisen luomisesta on vaikea sijoittaa ajallisesti ja tieteellisesti 'kartalle', mutta luennoitsija otti esille tutun vertauksen, mistä näkökulmasta asiaa voisi tarkastella. Ajatellaanpa kahta tapaa kuvata vaikkapa ihmistä - taiteilijan tekemä herkkä ja puhutteleva maalaus ja toisaalta tieteellisessä tarkoituksessa tehty kaavakuva:


Raamatun alkulukuja voi verrata maalaukseen, jossa halutaan välittää jotain muuta, kuin pelkästään teknistä asiatietoa. Tämä vertaus on mielestäni todella hyvä ja pisti taas ajattelemaan. Molemmat kuvaukset ovat totta, mutta kertovat asioista eri tavalla. Raamattu puhuu meille luomisen, syntiinlankeemuksen ja lunastuksen asioista niin, että voimme ymmärtää nämä asiat oikein hengellisestä näkökulmasta.…

Vaskikääme

Kuva
Muistan vielä uskoontulon ajoilta, kuinka eräs Raamatun kohta puhutteli erityisen voimakkaasti. Tai oikeastaan kaksi yhteenkuuluvaa kohtaa, toinen Uudesta Testamentista, toinen neljännestä Mooseksen kirjasta.


Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Joh. 3:13-14Ja kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan: "Minkätähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan? Eihän täällä ole leipää eikä vettä, ja me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan." Silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, niin että paljon kansaa Israelista kuoli. Niin kansa tuli Mooseksen luo, ja he sanoivat: "Me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme." Ja Mooses rukoili kansan puolesta. Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jok…